Verkenning Circulaire Geveleconomie

Vanaf december 2019 tot juli 2020 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de circulaire potentie van de gevelbouw. Het kabinet zegde dit eerder toe aan de Tweede Kamer. Zij deed dit op initiatief van de drie brancheorganisaties in de gevelbouw, de VMRG, de VKG en de NBvT, die graag de transitie maken naar een circulaire geveleconomie. De ‘Verkenning Circulaire geveleconomie en producentenverantwoordelijkheid’ is uitgevoerd door een consortium bestaande uit Alba Concepts, Copper8, Frontwise Façades, Excess Materials Exchange, W/E adviseurs en Houthoff.

Het onderzoek betreft twee deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek bestaat uit een 0-meting van de huidige status wat betreft circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Voor de huidige status en voor de verschillende circulaire businessmodellen is het potentieel uitgewerkt. Van collectieve producentenverantwoordelijkheid voor de gevel tot en met de leasegevel, ofwel de ‘façade-as-a-service’. 
In het tweede deelonderzoek is de haalbaarheid in kaart gebracht van de gedefinieerde businessmodellen. Denk aan haalbaarheid ten aanzien van logistieke varianten, businessmodellen en technische knelpunten en oplossingsrichtingen voor de bestaande voorraad gevelproducten en  nieuwe gevelproducten. Maar ook aan juridische en fiscale oplossingsrichtingen en implicaties van wet- en regelgeving. Tevens vormen de restwaardebepaling en financieringsvormen belangrijke financiële aspecten.

Gelijklopend aan de onderzoeken zijn gesprekken gevoerd. Een belangrijk onderdeel van de gesprekken, in aanloop naar het ketenakkoord, zijn de synergievoordelen die door goede samenwerking binnen de Circulaire Geveleconomie bereikt kunnen worden. Daarvoor zijn inmiddels ook de branches voor het vlakglas en het hang- en sluitwerk betrokken.

Uitgangspunt is te komen tot één integraal systeem voor de gevel. Dit resulteert over vijf jaar in een zelfstandig en financieel dragend systeem binnen de gevelsector waardoor de circulaire geveleconomie optimaal kan werken.