Productie

Voor de productie betekent bijvoorbeeld demontage en hermontage het nodige voor processen en organisatie. Het belangrijkste deel van de CO2 impact van een gevel komt overigens ook voort uit de productiefase. Vandaar dat daar veel te winnen is. Een toename in recyclen en hergebruik leidt direct tot aanzienlijke CO2 reductie. 

In de Verkenning zijn alleen op hoofdlijnen de aandachtspunten voor de productie geïnventariseerd. Partijen in het ketenakkoord gaan in samenwerking met partners in de kringloop de synergievoordelen benutten. Onderdeel van het ketenakkoord is een (detail)inventarisatie van alle bestaande processen. Dit om zicht te hebben op alle bestaande varianten in het verlengde van de businessmodellen recycling tot en met gevel-als-een-service. Waar zijn verbeteringen en innovaties mogelijk?